صنعت کار » اینیدرو

برای نخستین بار اتفاق افتاد:
مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد از تولید کاتد روی این معدن با خلوص بالای ۹۹ درصد به روش لیچینگ (استخراج حلالی-SX و الکترولیز-EW) در مقیاس آزمایشگاهی خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات