صنعت کار » بارش های فصلی تهران

مدیر عامل آب منطقه ای تهران:
محمدرضا بختیاری در پاسخ به این سوال که آیا بارش های یک ماه اخیر کمبود بارش در سال آبی جاری را جبران کرده است؟ گفت: اصلا اینطور نیست البته بارش ها بی تاثیر نبوده چون موجب خنک شدن هوا شده و مشترکان از کولر استفاده نکردند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات