صنعت کار » بارگیری نفت هند از ایران

همزمان با تلاش دهلی نو برای دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا؛
همزمان با تلاش دهلی نو برای دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا، پالایشگاه‌های هندی بارگیری نفت ماهانه خود از ایران را برای سپتامبر و اکتبر به میزان نیمی نسبت به اوایل امسال کاهش خواهند داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات