صنعت کار » بازارمرغ

معاون استاندار تهران با دلالان مرغ اتمام حجت کرد و اگرچه گفت که با پایان مهلت قرارداد توزیع مرغ پایتخت از آنان گرفته می‌شود اما همزمان هم به مشکلی که آن را فرهنگی خواند اشاره و گلایه کرد:‌ مردم هنگام افزایش قیمت یک کالا خریدهایشان را هم افزایش می‌دهند، در صورتی که سزای گرانفروش نخریدن است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات