صنعت کار » بازارنفت ایران

وزیر نفت در مصاحبه با بلومبرگ:
وزیر نفت که برای شرکت در نشست رسمی اوپک به وین رفته بود در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ اظهار کرد: تصور نمی‌کنم که خریداران نفت ایران بتوانند از دولت آمریکا معافیت بگیرند تا پس از بازگشت تحریم‌های دونالد ترامپ، به خرید محموله‌های نفتی ادامه دهند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات