صنعت کار » بازارهای جهانی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای همه ارزها با توجه به تعطیل رسمی بازارهای جهانی، ثابت است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات