صنعت کار » بازار آزاد

جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده کاهش صادرات بخش معدن است؛ موضوعی که در ماه‌های گذشته، فعالان این بخش نیز به آن اشاره کرده و برخی مشکلات داخلی را از مهمترین موانع صادرات عنوان کرده بودند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات