صنعت کار » بازار ارز آزاد

سیستم معیوب توزیع لاستیک‌های دولتی در بازار باعث شده تا بازار داغی برای دلال‌ها فراهم شود؛ دلال‌هایی که به ازای خرید هر جفت لاستیک دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سود قابل توجهی به جیب می‌زنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات