صنعت کار » بازار انحصاری خودرو

ترخیص خودروهای در گمرک مانده در حالیکه کمتر از یک ماه دیگر مهلت اجرای مصوبه هیات وزیران به پایان می رسد همچنان درگیر و دار مشکلات ارزی است و واردکنندگان امیدی به ترخیص خودروهای در گمرک مانده خود ندارند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات