صنعت کار » بازار باطری

رئیس انجمن صنعت باتری:
جهش صادرات سرب تولیدی در کشور که به دلیل تعدیل نرخ ارز در فروردین ماه روی داد، سبب شد تا به گفته رئیس انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران، این صنعت با مشکل تامین مواد اولیه روبرو شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات