صنعت کار » بازار بورس خودرو

مدتی است که موضوع واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به یکی از داغ ترین موضوعات صنعت خودرو کشور تبدیل شده است اما ابهام در نحوه این واگذاری نگرانی ها را تشدید کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات