صنعت کار » بازار بیمه

علیرضا یزدان دوست ضمن بازدید از شعبه بوشهر، نشست صمیمانه‌ای را با رییس شعبه، پرسنل و شبکه فروش استان بوشهر داشت. ادامه
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران از اصلاح اساسنامه این تشکل صنفی در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد: با این اصلاحات تصمیم های سندیکا برای صنعت بیمه ضمانت اجرایی پیدا می کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات