صنعت کار » بازار بین بانکی ریالی

بانک مرکزی در گزارشی تحلیلی اعلام کرد:
تعداد معاملات این بازار در ۹ ‌ماهه ابتدايی سال ۱۳۹۶ معادل ۲۷.۵ هزار فقره و متوسط ارزش روزانه معاملات بازار در همین بازه زمانی به ۱۸۰ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات