صنعت کار » بازار ثانویه در نیما

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که منابع مورد نیاز برای توزیع بسته‌های حمایتی دولت از محل مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها تامین می‌شود. وی البته در رابطه با رقم منابع مورد نیاز توضیحی ارائه نکرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات