صنعت کار » بازار خرید و فروش مسکن

یک کارشناس مطرح کرد
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با توجه به تمام پارامترهای بازار، انتظار این است که شیب افزایش قیمت‌ها متوقف یا ملایم شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات