صنعت کار » بازار خودرو

بررسی قیمت محصولات سایپا در بازار از نزدیک شدن قیمت های کارخانه و بازار حکایت دارد. ادامه
نگاهی به قیمت محصولات ایران خودرو نشان می دهد کاهش قیمت خودروها به کمتر از یک میلیون تومان رسیده است. ادامه
بررسی قیمت محصولات سایپا در بازار از نزدیک شدن قیمت های کارخانه و بازار حکایت دارد. ادامه
تازه ترین قیمت محصولات ایران خودرو اعلام شد+ جدول
نگاهی به قیمت محصولات ایران خودرو نشان از کاهش دوباره قیمت ها در برخی از خودروها حکایت دارد. ادامه
بررسی قیمت محصولات سایپا در بازار از کاهش قیمت ها و کوچک شدن حباب قیمت ها حکایت دارد. ادامه
نگاهی به قیمت محصولات ایران خودرو نشان از کاهش دوباره قیمت ها پس از چند روز تعطیلی حکایت دارد. ادامه
بررسی قیمت محصولات سایپا در بازار از ثبات قیمت ها حکایت دارد. ادامه
نگاهی به قیمت محصولات ایران خودرو نشان از ثبات و کاهش اندک قیمت ها حکایت دارد. ادامه
بررسی قیمت محصولات سایپا در بازار همچنان از ثبات قیمت ها حکایت دارد. ادامه
نگاهی به قیمت محصولات ایران خودرو همچنان از کاهش قیمت ها در بازار حکایت دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات