صنعت کار » بازار خودروی ژاپن

در سال ۲۰۱۸، بازار وسایل نقلیه موتوری ژاپن، درمجموع، روند رو به رشدی را شاهد بود و در انتهای سال، حجم فروش با رشد ۱/ ۰ درصدی به حدود پنج میلیون و ۲۷۰ هزار دستگاه رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات