صنعت کار » بازار خودرو ایران

تکلیف سرمایه و اشتغال بخش واردات چه می شود؟
ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی ممنوع است و فعلا خودرو جدید وارد نمی شود. وارداتی که به گفته دولت برای حمایت از کالای داخلی و تلطیف بازار اعمال می شود. اما پرسش اینجا است که با این تصمیم دولت، چند درصد از مشاغل مرتبط با خودرو و سرمایه گذاری های کلان در این بخش متضرر خواهند شد و آیا سرمایه گذاران نسبت به ورود به صنعت پرچالش خودرو تمایل دارند؟ ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات