صنعت کار » بازار خودرو جهان

خودروسازان با یک طوفان کامل عوارض گمرکی، سقوط تقاضا در بازار حساس چین و پس زدن شدید خودروهای دیزلی مواجه هستند. همه اینها با هم این تجارت را متزلزل می‌کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات