صنعت کار » بازار خودرو در آینده

پس از پاسکاری چندماهه قیمت گذاری خودرو میان نهادهای متولی، در نهایت مقرر شد تا ابتدای هفته جاری قیمت نهایی خودرو اعلام شود؛ اما دو روز از این هفته هم گذشت و قیمت ها اعلام نشد. حالا دست خریداران و فروشندگان خودرو در حنا مانده است و نمی دانند باید خودرو بخرند یا خیر؟ ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات