صنعت کار » بازار خودرو های داخلی

برای خرید خودروی سمند در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل ۳۵ میلیون تومان پرداخت کرد.
برای خرید خودروی سمند در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل ۳۵ میلیون تومان پرداخت کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات