صنعت کار » بازار عراق

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: چند سال پیش سهم ترکیه از بازار عراق ۲۵ درصد و ایران ۱۵ درصد بود که در حال حاضر سهم ایران به ۳۰ درصد رسیده است. ادامه
سفیر ایران در عراق خبر داد
طرح حضور دائمی کالاهای ایران در بازار عراق مصوب شده و به زودی به مرحلۀ اجرا در خواهد آمد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات