صنعت کار » بازار فرش

رئیس مرکز ملی فرش ایران:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 20 درصد از صادرات فرش دستباف از کشور در قم تولید می‌شود که ظرفیت خوبی را در تولید نشان می‌دهد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات