صنعت کار » بازار فلزات غیرآهنی و فولادی

معاون شریعتمداری ؛
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تشریح جزئیات مصوبه جدید صادراتی دولت به منظور الزام به صادرات تنها از مسیر تولیدکننده اصلی، گفت: راه صادرات از طریق واسطه‎ها، به بن‌بست خواهد رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات