صنعت کار » بازار فیزیکی

اختلالات عرضه در بازار نفت با وجود این که قیمت‌ها در روزهای پس از حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی نوسانی بوده و کاهش پیدا کردند، ممکن است هنوز تمام نشده باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات