صنعت کار » بازار فیزیکی بورس انرژی

امروز در بورس انرژی ؛
امروز معامله‌گران در بورس انرژی شاهد عرضه 4200 تن متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی هستند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات