صنعت کار » بازار لوازم الکترونیکی

تبلت‌ها که از لوازم بازار دیجتال هستند بین ۶۰۰ تا بیش از دو میلیون تومان قیمت دارند و بعد از نوسانات در بازار ارز، هشت تا ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات