صنعت کار » بازار لپ تاپ

بررسی‌ها از بازار لوازم کامپیوتری نشان می‌دهد که قیمت انواع لپ تاپ با افزایش روبرو شده و حدود هشت تا ۱۲ درصد تغییر قیمت را تجربه کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات