صنعت کار » بازار محصولات پتروشیمی

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد با خروج دلالان از بازار پتروشیمی، میزان عرضه و تقاضا به تعادل رسیده است و تولیدکنندگان بخش پایین‌دستی می‌توانند مواد اولیه را با شرایط مناسب تری تهیه کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات