صنعت کار » بازار مصالح ساختمانی

رئیس اتحادیه آهن‌فروشان:
رئیس اتحادیه آهن‌فروشان از افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی قیمت آهن و میلگرد خبر داد و گفت: این میزان افزایش هشت درصد از گرانی‌های اخیر مسکن را شامل می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات