صنعت کار » بازار معاملات مسکن

معاون وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد؛
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سطح استقبال از صندوق پس انداز مسکن یکم را مطلوب و قابل توجه توصیف کرد و گفت: تا کنون ۴۴۰ هزار نفر در این صندوق حساب افتتاح کرده اند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات