صنعت کار » بازار ملی فناوری هوایی

دبیر ستاد توسعه فناوری‌ها و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری از ایجاد بازار ملی محصولات و خدمات، فناوری‌ها و نرم‌افزارهای هوایی در آینده خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات