صنعت کار » بازار نفت در جهان

در هفته‌ای که گذشت رخ داد؛
به دلیل نگرانی ها از تعرفه های جدید آمریکا علیه کالاهای چینی قیمت نفت روز جمعه با کاهش مواجه بود. این در حالی است که پیشتر به دلیل نگرانی ها از تاثیرات تحریم نفتی ایران قیمت نفت افزایش یافته بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات