صنعت کار » بازار هنر

معاون امور هنری وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی عنوان کرد :
معاون امور هنری وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی گفت: جزیره کیش ظرفیت های مناسبی برای توسعه هنر معاصر در ابعاد ملی و بین المللی دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات