صنعت کار » بازار واردات

هشدار دادستان تهران
دادستان تهران تاکید کرد: هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت‌های پیش‌فروش خودرو ممنوع است و این شرکت‌ها فقط می‌توانند خودرو را اگر مجوز خرید و فروش داشته باشند تعهد کنند، ولی نمی‌توانند سود پرداخت کنند؛ چراکه مضاربه کلان است و اخلال تلقی می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات