صنعت کار » بازار پوشاک

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قاچاق پوشاک اشتغال کشور را تهدید می‌کند؛ به دلیل واردات بی رویه و قاچاق پوشاک چینی تاکنون ۳۶۰ هزار نفر در کشور بیکار شدند. ادامه
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران معتقد است با توجه به تک نرخی شدن ارز، باید قیمت پوشاک وارداتی کاهش یابد. همچنین باتوجه به اینکه بازار پوشاک جایی برای گرانی ندارد، نیاز ارزی تولیدکنندگان باید تامین شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات