صنعت کار » بازار چین

کادیلاک به‌دنبال گسترش حضور خود در بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان است و در همین راستا شبکه نمایندگی‌های خود را در چین بیش از پیش توسعه‌ خواهد داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات