صنعت کار » بازار گوشت و مرغ تهران

قیمت مرغ که در روزهای گذشته کاهش یافته بود امروز به ۸۲۰۰ تومان رسید که بالا تر از نرخ مصوب است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات