صنعت کار » بازدید رییس صدا وسیما از پارس جنوبی

عبدالعلی علی عسگری از عسلویه بازدید کرد
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پارس جنوبي را نماد اقتدار و عظمت متخصصان ایرانی در به ثمر رساندن طرح های عظیم صنعت نفت عنوان كرد و گفت: رسانه ملی ، تلاش ها و دستاوردهای عظیم متخصصان ایرانی صنعت نفت در پارس جنوبی را بيش از گذشته برای ملت ایران به نمایش بگذارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات