صنعت کار » بازرا طلا

محمد کشتی آرای از رسیدن قیمت سکه در بازار به بیش از یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان خبر داد و گفت:‌ البته در این قیمت حدود ۱۲۰ هزار تومان حباب است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات