صنعت کار » بازرسان اصلی و علی‌البدل

با شمارش آرای سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه، مؤسسه «دایا رهیافت» به‌عنوان بازرس اصلی بانک‌پاسارگاد، برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 انتخاب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات