صنعت کار » بازر راز

بانک مرکزی امروز (دوشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۱۴ ارز افزایش، نرخ ۱۲ ارز ثابت و قیمت ۲۱ واحد پولی از جمله یورو افت کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات