صنعت کار » بازسازی راه‌ها

معاون وزیر راه وشهرسازی:
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق برآوردهای اولیه از تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تاکنون به واسطه سیل‌ها حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به راه های کشور وارد شده که حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد از آن در استان لرستان روی داده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات