صنعت کار » بازسازی نوتردام

شرکت خودروسازی نیسان‌موتور اعلام کرده است که ۱۰۰ هزار یورو برای کمک به بازسازی کلیسای نوتردام فرانسه که دچار حریق شد اعطا می‌کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات