صنعت کار » بازسازی واگن‌ها

با افزایش قیمت مواد مصرفی و قطعات واگن‌های مسافری که متأثر از افزایش قیمت فولاد و محصولات پتروشیمی می‌باشد، هزینه تعمیرات قطارها افزایش چشمگیری یافته است و دلیل عمده آن عدم تخصیص ارز با تعرفه مناسب همانند گذشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات