صنعت کار » بازماندن نفت از صعود

قیمت نفت که روز جمعه به بالاترین حد در پنج ماه اخیر صعود کرده بود، روز دوشنبه کاهش یافت اما نگرانی‌ها نسبت به محدودیت عرضه جهانی همچنان از قیمت‌ها پشتیبانی می‌کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات