صنعت کار » بازگشت آرامش به بازار

نایب‌رئیس اتاق ایران:
‌نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است که دولت در درجه اول باید از شتاب‌زدگی و اتخاذ تصمیمات پی‌درپی و حتی بعضاً رفتارهای مبتنی بر آزمون‌وخطا بپرهیزد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات