صنعت کار » باشگاه و مدرسه قایق های بادبانی

توسعه زیرساخت های توریسم ورزشی و گردشگری دریایی
با سرمایه گذاری بخش خصوصی در اسکله مارینای منطقه آزاد انزلی (مارینا کاسپین)، اولین باشگاه و مدرسه بادبانی کشور شروع به کار کرد و هم اکنون ده ها هنرجو و ورزشکار در رشته های مختلف در این مجموعه مشغول به فعالیت می باشند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات