صنعت کار » باغات تهران

باهمکاری شهرداری تهران صورت می گیرد؛
محمد سعیدی‌کیا رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران درخصوص همکاری با شهرداری تهران برای حفظ و نگهداری از باغ هایی  که در تهران در اختیارو مالکیت این بنیاد است؛ اعلام آمادگی کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات