صنعت کار » بافت‌های صنعتی تهران

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی تهران:
‌مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت: در استان تهران ۴۷ بافت صنعتی وجود دارد که حدودا ۲۲۵ هزار نفر در این بافت‌ها مشغول به کار هستند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات